leszno declaration

Dołączamy do grona sygnatariuszy deklaracji

W imieniu organizacji, którą reprezentuję, deklaruję chęć podpisania deklaracji.

  Nazwa Organizacji *

  Imię Nazwisko osoby reprezentującej *

  Adres email *

  WWW organizacji *

  Załącz plik z logotypem organizacji podpisującej deklarację *

  Scroll to Top