leszno declaration

Na rzecz wsparcia osób dotkniętych wojną i konfliktami zbrojnymi oraz profesjonalistów zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego, w tym psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów i innych specjalistów.

Dlaczego Deklaracja Leszczyńska?

W odpowiedzi na niszczycielskie skutki i traumę wojen i konfliktów zbrojnych. Z uwagi na niekwestionowaną pilność potrzeb dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wyzwania, przed którymi stoją, wymagają dostosowanego do ich potrzeb dedykowanego wsparcia, kierowanego zarówno do jednostek jak i całych rodzin, które starają się odbudować swoje życie po doświadczeniu przemocy wojennej.

Sygnatariusze

Już 32 organizacji podpisało deklarację! Zachęcamy do dołączenia do tego grona.

Scroll to Top